Công ty TNHH Thiên Đường Mua khi phỏng vấn luôn hứa sẽ có hợp đồng lao động và kêu gọi nhân viên nộp giấy tờ các kiểu như chứng minh... Công ty thie...